PERSBERICHT: Het sectoraal vormingsfonds voor de dienstencheques lanceert samen met Minister van Werk Kris Peeters “De Dankbaarste Job”

PERSBERICHT: Het sectoraal vormingsfonds voor de dienstencheques lanceert samen met Minister van Werk Kris Peeters “De Dankbaarste Job”

Dinsdag 18 april 2017 — Brussel – Het sectoraal vormingsfonds voor de dienstencheques gaf vandaag samen met Vice-eersteminister en Minister van Werk Kris Peeters het startschot van de campagne “De Dankbaarste Job”. Deze nationale campagne heeft als doel de dienstenchequesector in de kijker te zetten bij jongeren en zo mee de jongerenwerkloosheid aan te pakken. Vanaf 21 april worden verschillende campagnemiddelen rond “De Dankbaarste Job” uitgerold om de meer dan 2500 openstaande vacatures in te vullen. 

Risicogroepenbeleid
De federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg gaf in september 2015 subsidies vrij voor sectoren die bijkomende projecten uitwerken ten gunste van bepaalde risicogroepen. Jongeren werden door de federale overheid gedefinieerd als risicogroep. Zij beschikken over minder relevante ervaring en krijgen daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt.

Campagne ‘De Dankbaarste Job’
Huishoudhulpen vervullen een belangrijke taak in de maatschappij, waarvoor klanten dankbaar zijn. Onder meer een affichagecampagne op maat van de doelgroep zal deze boodschap ondersteunen door te verwijzen naar ‘de dankbaarste job’.

Het beroep van huishoudhulp biedt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Bovendien biedt het veel voldoening dankzij de sociale relevantie. Verschillende bevolkingsgroepen, gezinnen, alleenstaanden en ouderen worden geholpen en zijn daar enorm dankbaar voor.

Minister van Werk Kris Peeters ervaart de job van huishoudhulp
Om deze campagne te steunen liep Minister Kris Peeters vandaag even mee met twee ervaren huishoudhulpen. Op die manier ervoer hij vanop de eerste lijn wat de dankbaarste job inhoudt.

“Het enthousiasme en het professionalisme van deze jonge medewerkers hebben me aangenaam verrast. Het was een fijne ervaring en ik hoop dan ook dat deze campagne jongeren overtuigt om de openstaande vacatures in te vullen. ”   

__________________

Voor meer informatie

Peter Van de Veire
Sectoraal fonds voor vorming in de dienstenchequesector

Peter.vandeveire@vormingdienstencheques.be
02 421 15 81

Mieke Demeulenaere
PeppeRmint

mdemeulenaere@peppermint.be
02 210 02 51

Over het Sectoraal fonds voor vorming in de dienstenchequesector
Het Sectoraal fonds voor vorming in de dienstenchequesector, opgericht in 2009, werkt aan de uitbouw van een opleidingsaanbod specifiek voor de sector dienstencheques in de verschillende regio’s over heel België.

Het vormingsfonds werkt aan het uitstippelen van een opleidingsbeleid voor alle werknemers en ondernemingen in de sector, door het uitbouwen, coördineren en bekendmaken van opleidingsinitiatieven.

Naast de publieke organisaties, werkt het fonds ook nauw samen met andere opleidingsverstrekkers die eveneens erkende externe opleidingen aanbieden voor de sector.

Het vormingsfonds wil een sectorale meerwaarde geven, door er voor te zorgen dat de opleidingsvragen uit de sector worden beantwoord en de opleidingsinspanningen worden gefaciliteerd.

promo NL

Toegelaten Activiteiten NL

Werkdag NL

Waarom doe ik deze job? NL